Varkens

beterleven_1ster_min20mm-rgbOp Hoeve Gijbeland worden al jaren varkens gehouden, niet op grote schaal maar afgestemd op de hoeveelheid wei die de kaasmakerij produceert. Wei is namelijk een prima voer voor de varkens. In onze vleesvarkensstal groeien biggen van 25 kg tot varkens van ruim 100 kg. Varkens zijn van nature vlezige beesten. Wij zorgen ervoor dat ze een uitgekiend menu voorgezet krijgen, zodat ze gezond zijn en goed groeien. De biggen worden gekocht als ze ruim 2 maanden oud zijn en 25 kg wegen. We houden de varkens voor het vlees dus als de varkens ruim 100 kg wegen verlaten ze ons bedrijf.

 

De biggen komen

Naar boven

Biggen worden geboren bij een zeugenhouder. Na drie à vier weken verlaten de biggen de zeug. Ze worden dan met leeftijdgenootjes in een groep geplaatst. In iedere groep wordt een rangorde vastgesteld, dit doen ze door te vechten. Biggen hebben geen gevoel in het einde van de staart. Als ze vechten en ze bijten in de staart van een ander dan merken biggen dat niet. Als het gaat bloeden, en de biggen bijten gewoon door, dan ontstaat er een wond met kans op infecties. Om dit te voorkomen, wordt het uiteinde van het staartje er af gehaald.

Na 10 weken, als de biggen ongeveer 25 kilo wegen, worden ze van een zeugenhouder naar onze vleesvarkensstal gebracht. De biggen worden zoveel mogelijk in dezelfde groepjes ingedeeld. Anders moeten ze weer de rangorde bepalen.

De stal

Naar boven

Vleesvarkens verblijven in onze stal met groepjes van 10 of 12 varkens.
Ieder hok heeft een gedeelte roostervloer en een gedeelte dichte vloer. Op de roostervloer kunnen de varkens poepen, de mest verdwijnt door de roosters, waardoor de stal schoner blijft. De dichte vloer heeft vloerverwarming. Dit gedeelte van het hok blijft schoon en warm, zodat de varkens daar kunnen liggen en slapen. Dit is een praktische en hygiënische indeling van hokken.

De temperatuur wordt de gehele dag in de gaten gehouden en geregeld door computers. Ventilatoren en verwarming worden aangestuurd door deze computers en zorgen zo voor een aangenaam klimaat in de stal.

Soms zijn er materialen in een hok voor de afleiding. De varkens verblijven ongeveer 4 maanden in onze stal.

Voeding

Naar boven

Één keer per dag wordt de voorraad voer per hok weer aangevuld.
Het voedsel wat de varkens krijgen heet mengvoer. Dit wordt opgeslagen in polyester silo’s bij de stal.

Het mengvoer wordt gemaakt van een nauwkeurig geselecteerde groep grondstoffen. De leverancier van het mengvoer moet aan strenge eisen voldoen. Alle dieren op het bedrijf krijgen voedsel, dat precies is afgestemd is op het varken. Hierbij wordt rekening gehouden met: De voedingsbehoefte van de dieren, zoals veel melkproducten in het voer voor jonge biggen.
Het welzijn van de dieren, bijvoorbeeld een grove maling van het voer.
Zo laag mogelijke milieubelasting, dus niet meer in het voer stoppen dan nodig is.

De varkens drinken wei. Dit is een erg gezond en lekker restproduct van onze kaasmakerij.

De verzorging

Naar boven

De verzorging van varkens luistert nauw. Het ventilatie en temperatuur worden precies geregeld met de klimaatcomputers. De hoeveelheid voer wordt bijgehouden door de voercomputer.

Twee keer per dag kijken we in stal om te zien of de dieren het nog naar hun zin hebben en of ze niet ziek zijn. Ook komt regelmatig de dierenarts op bezoek voor controle.
We moeten in een apart medicijnenlogboek bijhouden welke medicijnen de dieren hebben gekregen en hoe vaak dat is gebeurd.

Varkens houden is een vak. Daarom lezen we allerlei vakbladen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Ook komt regelmatig een bedrijfsvoorlichter op bezoek. Die adviseert bijvoorbeeld over het soort voer dat gebruikt moet worden.

Mest

Naar boven

De mest van de dieren wordt bewaard in een kelder onder de stal. In de varkensmest zitten voedingsstoffen voor de plant. De mest wordt in het voorjaar uitgereden over het land, een deel verkopen we aan een akkerbouwer.

We moeten bijhouden welke mineralen (voedingsstoffen) in het voer zitten en waar die terechtkomen (in het varken, in de mest, naar een andere boer). Over het teveel aan mineralen op ons bedrijf moeten we belasting betalen.

Vlees

Naar boven

Gedurende vier maanden blijven de varkens op ons bedrijf. Dan heeft elk varken 240 kg voer opgegeten. Ze wegen dan ruim 100 kg. Dit is ook het moment dat de varkens het bedrijf verlaten.

Hygiëne

Naar boven

In de varkenshouderij wordt scherp op hygiëne gelet. Niemand mag de stal zomaar binnenstappen. Bezoekers kunnen namelijk een besmettelijke ziekte meebrengen. Daarom moeten ze door een hygiënesluis. Daar krijgen ze laarzen en een overall aan. De stal wordt na iedere levering grondig gereinigd.

Kwaliteitskeurmerk

Naar boven

De varkens die van ons bedrijf komen voldoen aan het PVE/IKB vleeskeurmerk. Dit is een kwaliteitsmerk waarbij strenge regels gelden. We registeren alles, waar de varkens vandaan komen, waar ze naartoe gaan, wat ze te eten krijgen en het medicijngebruik. De herkomst van keurmerkvlees is altijd terug te vinden. Zieke varkens mogen wij onder strenge voorwaarde, medicijnen geven. Meer informatie over IKB.: www.vleesinfo.nl

Links

Naar boven

Veel informatie over onderwerpen die met de varkenshouderij te maken hebben vind je op deze sites: